Korzyści podatkowe z przekazania darowizny

2 listopada 2018 | admin

< Powrót

Zbliża się koniec roku kalendarzowego. W grudniu często dużo osób pyta o możliwość rozliczenia swojej darowizny od podatku dochodowego. Dlatego postanowiliśmy opublikować małą instrukcję, która pomoże w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym.

Jeśli chodzi o osoby fizyczne:

Każda darowizna przekazana na rzecz naszej Fundacji może zostać odliczona od podatku. Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu. Jeśli darowizna miała postać pieniężną, to powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek naszej Fundacji. Może to być np. potwierdzenie przelewu. W przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie takiej darowizny oraz dokumenty potwierdzające faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Jeśli chodzi o osoby prawne (firmy):

W przypadku firm od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu. Podobnie jak przy osobach fizycznych, tak i tu, powinno to być udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy naszej Fundacji.

Czy umowa darowizny zawsze musi być pisemna?

Nie zawsze. Jak wspomniano, czasem forma pisemna tej umowy jest wymagana przepisami (np. akt notarialny na darowany dom) lub jest potrzebna jednej ze stron umowy z jakiegoś względu (np. organizacja dostała od firmy samochód i, aby go zarejestrować, musi mieć pisemną umowę potwierdzającą otrzymaną darowiznę). Ale często nie ma obowiązku, aby na przekazywaną darowiznę zawrzeć umowę pisemną między Darczyńcą a organizacją. Na przykład dla Darczyńcy przekazującego pieniądze, który chce skorzystać z odliczenia podatkowego, wystarczający jest dowód przelewu bankowego potwierdzający przekazanie darowizny pieniężnej, a w przypadku darowania rzeczy – dokument jej przekazania oraz dokument potwierdzający faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Darowizny na rzecz budowy Domu Hospicyjnego można przekazywać na poniższe dane:

Fundacja Z serca dla serca
Ul. św. Jana Pawła II 7
37-415 Kępie Zaleszańskie

Nr konta:

BANK BGŻ
09 2030 0045 1110 0000 0322 0440

Tytułem:
Darowizna na budowe hospicjum

Kłaniamy się nisko i dziękujemy za każdy gest dobra!


Wpłać