Budowa Domu Hospicyjnego

Nasze Akcje


Statystyki są nieubłagane – z roku na rok wzrasta ilość chorych na nowotwory złośliwe (w Polsce rocznie zapada na nie 140 tysięcy osób, z których około 90 tysięcy umiera). Dla wielu rodzin pierwsza diagnoza jest szokiem, a rozwój choroby to droga pełna rozpaczy, powodowanej cierpieniem bliskiej osoby. Wiele osób nie potrafi postępować z chorym, wesprzeć go, pomóc mu w trudnych chwilach. Dla nich i dla bliskich im chorym powstaje nasze dom hospicyjny, oferujący nie tylko pełną i wykwalifikowaną opiekę, ale również godne przeżycie ostatnich stadiów choroby.

Wpłać