Kim jesteśmy?

Dlaczego to robimy?

O fundacji


Fundacja Dobroczynna „ Z SERCA DLA SERCA” została powołana przez Karola Czerneckiego dnia 21 listopada 2013 roku. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 13 stycznia 2014 roku pod numerem 0000493807. W dniu 07.04.2016 roku Fundacja otrzymała Status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Środki otrzymywane przez Fundację są przeznaczane na cele określone w Statucie Fundacji. Głównym celem Fundacji jest budowa Domu Hospicyjnego dla nieuleczalnie chorych dzieci, młodzieży i ludzi starszych.

W trakcie działalności Fundacja wspierała będzie osoby chore, żyjące w ubóstwie oraz wymagające opieki. Środki otrzymywane przez Fundację są przeznaczane na cele określone w Statucie Fundacji bezpośrednio osobom, które znalazły się w potrzebie.
W kręgu zainteresowania Fundacji są przede wszystkim dzieci, zwłaszcza dzieci pozbawione szans do normalnego życia.

Bardzo ważnym fragmentem działań Fundacji są działania na rzecz chorych, a przede wszystkim nieuleczalnie chore dzieci, młodzież i osoby starsze. To właśnie na ich potrzeby, tych doświadczonych okrutnie przez los osób, chcemy wybudować Dom Hospicyjny.

Stosunkowo krótka historia Fundacji jest wypełniona codziennymi działaniami na rzecz innych, zgodnie z misją tej Organizacji.


Galeria zdjęć:

logo_2_
Wpłać